Zaopatrzymy Twój dom od A do Z

do kasy suma: 0,00 zł
szukanie zaaw.
Producenci
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO VISVITALIS.COM.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem
internetowym www.visvitalis.com.pl są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę
spółki cywilnej pod nazwą PPHU LOGO S.C. PIOTR LEGUTKO MARCIN BARTOSZEWICZ (adres miejsca
prowadzenia działalności: Kraszowicka 81, 58-100 Świdnica i adres do doręczeń: ul. Bystrzycka 20, 58-100 Świdnica),
NIP spółki cywilnej 8842683506, REGON spółki cywilnej 020911915, adres poczty elektronicznej:
biuro@visvitalis.com.pl, numer telefonu 71 7356660,
tj. PIOTR LEGUTKO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU LOGO S.C. PIOTR (adres miejsca
prowadzenia działalności: ul. Kraszowicka 81, 58-100 Świdnica) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 8861965915, REGON 020701336 oraz MARCIN BARTOSZEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU LOGO S.C. MARCIN
BARTOSZEWICZ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Kraszowicka 81, 58-100 Świdnica) wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 8842455834, REGON 021228818 - zwana dalej „
Administratorem” i będąca
jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia
wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl